Išvyka į kapines

 

Sustokime prie kapo,
kur taip tylu, ramu,
kai Vėlinių žvakelė
pakvimpa stebuklu.

Lietuviai nuo seno gražiai, iškilmingai pagerbdavo savo mirusiuosius. Per Vėlines puošiami kapai, deginamos ant jų žvakės. Žvakių šviesos ir malda simbolizuoja gyvųjų meilę ir bendravimą su mirusiaisiais. Ugnelė padeda prisiminti tuos, kurie išėjo iš šio pasaulio.

Todėl prieš Vėlines grupės „Kiškučiai“ ugdytiniai, nešini rankutėse po žvakutę, aplankė Ylakių kapines. Uždegėme žvakutes ant a.a. kunigų kapų, kovotojams už tėvynę Lietuvą ir pamirštų kapelių. Vaikams buvo įdomu užsukti į Šv. Roko išpažinėjo koplyčią. Prisėdę ant suolų jie tyla pagerbė iškeliavusias amžinybėn  vėles.

Pedagogė Veronika Žutautienė