Projektas „Ledo papuošalai žiemos sodui“

Ylakių vaikų lopšelis darželis dalyvavo Mosėdžio vaikų lopšelio darželio organizuojamame projekte „Ledo papuošalai žiemos sodui“.

Projekto tikslas:

1. pasigaminti su vaikais nuostabių ledinių puošmenų, atlikti eksperimentus su vandeniu;

2. siekti glaudesnių partnerystės ryšių tarp ikimokyklinių įstaigų.

Ylakių vaikų lopšelio darželio vaikai pasitiko pusiaužiemį

          Sausio 25 d. – pusiaužiemis, pats žiemos vidurys. Šią dieną paminėjo ir Ylakių vaikų l/d vaikučiai ir auklėtojos. Kad šventinis rytmetys vaikučiams įsimintų, tuo pasirūpino priešmokyklinės grupės pedagogė Rųta Freimutienė ir auklėtoja Rita Skurvydienė. Vaikai susitiko su pasakų personažais kiškeliu – auklėtoja Rita ir lapute – auklėtoja Rūta. Žiemos metas pridaro rūpesčių ne tik žmonėms, bet ir gyvūnėliams. Todėl kaip beišmanydama laputė ieškojo sau maisto. Bet kiškelis pergudravo gudruolę ir jis sugalvojo kaip atkeršyti už anksčiau patirtas nuoskaudas. Labiausiai vaikams buvo juoko, kad ilgauodegė savo maiše vietoj žąselės rado „sniego“. Vos spėjo kiškelis sumėtyti pėdas už tokį pokštą. Nuo lapės triukšmo pabudo ir meška iš po žiemos miego. Auklėtojai Ritai reikėjo greitai suspėti pakeisti savo kailiuką – iš kiškio į mešką. Atsibudusi meška sudrausmino lapę ir pakvietė paklausyti apie pusiaužiemį. Bet ir laputė nenusileido meškai ir žinojo įvairių pasakojimų ką galima ir ko negalima daryti per pusiaužiemį. Vaikai šoko ir dainavo apie kiškelį, laputę bei meškutę. Laputė jau norėjo eiti toliau ieškoti sau ėdesio, bet nenorėjo neštis „sniego“ ir pasiūlė pažaisti ir pasimėtyti juo meškai ir vaikams. Po tokių linksmų žaidimų, meška parodė ir savo maišiuką, kurį buvo nespėjusi ištuštinti, nes užmigo. O maišiukas buvo siurprizas – saldainiai. Šventę vainikavo vaišės  ir atsisveikinimas su personažais iki kitos žiemos.

Atvira veikla „Kas tvartelyje gyvena ?“

Sausio 16 d. priešmokyklinės grupės pedagogė Virginija Navidanskienė pravedė atvirą veiklą „Kas tvartelyje gyvena?“

Atviros veiklos tikslas: remdamiesi informacija pažins naminius gyvūnus, bendraudami ir bendradarbiaudami atliks praktines užduotis.

Atviros veiklos uždaviniai:

  • padėti vaikams sužinoti, kurie gyvūnai yra laukiniai, o kurie naminiai;
  • aptarti naminių gyvūnų naudą;
  • mokyti naminių gyvūnų jauniklių pavadinimų.

„Baltasis badas“

Žiema, tai šaltas metų laikas. Vaikams ir suaugusiems ji suteikia daug džiaugsmo ir pramogų. O paukšteliams ir žvėreliams – daug vargo. Spaudžiant šalčiams ir iškritus gausesniam sniego kiekiui, miško gyventojams labai trūksta maisto. Tai išbandymas mūsų gerumui, atjautai. Vaikų širdelėse visada dega gerumo liepsnelė. Tik reikia ją uždegti, kad suliepsnotų didele liepsna, pavirstų gerais darbeliais. Nuo mažens reikia puoselėti gerumą, o vienas iš būdų – globoti gamtą.

Nuo šių metų sausio 14 d. vyksta Ylakių vaikų lopšelio darželio vykdomas projektas „Padėkime paukšteliams“. Projekto dalyviai Ylakių vaikų l/d ir Mosėdžio vaikų  l/d ugdytiniai, pedagogės, tėvai.

Projekto tikslas puoselėti vaiko fizines ir psichines galias globojant gamtą ir ugdant meilę jai.

Projekto uždaviniai:

• Ugdyti vaikų atsakomybę už gamtos likimą;

• Išgyventi naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą;

• Lavinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, fantaziją gaminant lesyklėles iš antrinių žaliavų;

• Padėti ištverti žiemą arčiausiai gyvenantiems paukšteliams atnešant įvairiausio lesalo;

• Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą gaminant lesyklėles, atnešant maisto paukšteliams, žvėreliams;

• Kreiptis į seniūnijos medžiotojus, kurie padėtų suneštas lauktuves nuvežti į mišką.

Trijų karalių šventė

Sausio 7 d. darželyje apsilankė „Trys karaliai“. Vaikus supažindino su švente, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Ir papasakojo,  kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį… Trijų karalių pagalba vaikučiai „nupuošė“-suvalgė su saldainiais papuoštą kalėdinę eglutę.

Netradicinių kalėdinių eglučių paroda

Ylakių vaikų lopšelyje darželyje vyko netradicinių kalėdinių eglučių ir darbelių paroda.

Visuotinis tėvų susirinkimas

Gruodžio 19 d.  14 val. vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo vaikų tėvai ir Ylakių parapijos klebonas Vytautas Petrauskas. Direktorė Živilė Rancienė pristatė Ylakių vaikų lopšelio darželio 2012 metų veiklos ataskaitą, įteikė padėkas auklėtojai V. Narkienei ir priešmokyklinių grupių auklėtojoms – R. Freimutienei ir V. Navidanskienei, vaikučiai koncertavo.

Projektas „Rudenėlis lapais lyja“

„ ….Vis dažniau pastebime niūriai paniukusį dangų, rodos, tuoj prapliups lietutis. Bet nereikia bijoti tokių dienų. Sakoma, ne blogas oras, o bloga apranga sukelia nerimą.  Tik rudenį sugebi įvertinti saulės šiltą rankelę ir pietų vėjelio švelnumą. Kad niūrios dienelės taptų spalvingesnės ir džiugesnės, parengėme projektą „ Rudenėlis lapais lyja“ Kaitaliojančiame savaitės dienelių ritme, vaikučiai išgyvens rudens džiaugsmus ir pramogas, o glaudus vaikų ir jų tėvelių emocinis ryšys ir bendravimas, skatins atliepti kasdieninės veiklos nuotaiką….“  mintys iš projekto įnicijatoriaus Mosėdžio vaikų lopšelio darželio .

Rudenėlio šventė

Rudenį medžiai laukia ženklo – pirmųjų šalnų. Tada jie nusidažo įvairiausiomis spalvomis: raudona, geltona  ruda, aukso spalva. Rudenį iš sodo daržų nuimamas  visas derlius. Taip atsitiko ir Ylakių vaikų lopšelyje darželyje, kai susitiko du rudens personažai – svogūnėlis auklėtoja Vaida Narkienė ir slyvaitė – priešmokyklinės gr. pedagogė Rūta Freimutienė. Svogūnėlis įvažiavo su karučiu pilnu daržovių, o slyvaitė atėjo su dideliu krepšiu vaisių. Taip ir prasidėjo graži ir nuotaikinga rudenėlio šventė. Svogūnėlis vis porino apie savo daržo gėrybes, jų naudą ir vitaminus, o slyvaitė nepasidavė ir aiškino, kad vaisius vaikai labiau mėgsta ir turi gausybę vitaminų. Bet šį jų ginčą padėjo išspręsti priešmokyklinės “ Meškučių“gr. vaikai, kurie buvo bulvytėmis ir padainavo dainelę apie vitaminus. Šoko bulvyčių ratelį, rinko bulves į maišiuką ir papasakojo kokios jos yra naudingos. Patys mažiausi lopšelio „ Viščiukų“ gr. vaikai – pupsojo pasipuošę moliūgėlių karūnėlėmis. Turėjo atlikti nelengvą užduotį- paridenti didžiulį moliūgą, kuris užaugo svogūnėlio darže. Auklėtoja papasakojo, kokie jie yra neišsenkantys vitaminų šaltinis. Svogūnėlis uždainavo –„ pasiėmęs kiaurą rėtį ėjo senis pupų sėti, kol prie daržo jis priėjo visos pupos išbyrėjo. Bet atidi slyvaitė spėjo surinkti visas pupas ir parsivedė ant scenos „Bitučių“ gr .vaikus – pupeles. Svogūnėlis vis teiravosi, kokių vitaminų turi jos. Vaikai padainavę ir pašokę, turėjo aižyti pupeles, kurias atidavė svogūnėliui, kad pasėti neužmirštų pavasarį. Dainingasis svogūnėlis vėl užtraukė dainelę apie agurkėlį, kuris bijojo smailių stogų. Bet slyvaitė nepasidavė  užminė mįslę ir parsivedė visą pulką agurkų – tai „Kiškučių“ gr. vaikus.  Nors jau ir šalta, bet agurkėliai užsikloję lapeliu atrodė šauniai. Papasakojo, kuo jie mums naudingi ir reikalingi. Palinksminę mus, turėjo atspėti daržoves ir vaisius, kuriuos svogūnėlis traukė iš savo karučio. Slyvaitė  sumani ir pačiam svogūnėliui liepė nusisukti ir suskaičiuoti daržoves, o pati tuo metu surado prieglobsti pas   žirnius – tai priešmokyklinės „ Boružiukų“ gr. vaikus. Kai ją surado, ji grižo ne viena, o su visa žirnių kompanija, kurie papasakojo visiems, kokie vitaminai gyvena žirniuose. Po pasirodymo slyvaitė  patikrino jų žinias, nes užminė eilę mįslių, kurias jie gana šauniai žinojo. Slyvaitė nieko nelaukdama pasikvietė dar būrį vaikučių atvykusius iš Pašilės – tai „Obuoliukų“ gr.vaikai, kurie  buvo pasipuošę karūnomis ir apsiaustais vaizduojančiais obuolius. Padeklamavo eilėraštuką, pažaidė ratelį, rideno obuolius ir žinojo, kad visi mėgsta valgyti juos ir kokie yra vitaminai. Po šventės laukė  visų vaikų ir tėvelių gausūs stalai, paruošti rudens gėrybėmis. Išradingi kiekvienos gr.tėveliai pagal vaikų pavadinimus – moliūgai, pupos, žirniai, agurkai, bulvės, obuoliai – paruošė patiekalus iš tų vaisių ir daržovių. Ir viskas buvo iš savų sodų ir daržų, kurie savo darbščiomis rankomis jas užaugino ir prižiūrėjo, kurių dėka visi vaišinomės.

4 valandų grupės atidarymas Pašilėje

Nuo spalio 9 d. buvusio Pašilės darželio pastate vėl krykštauja vaikai. Vienuolika vaikų, „Obuoliukų“ grupė, kasdien keturias valandas bus ugdomi mokytojos, darželio auklėtojos Vilijos Gerikienės.

 

1 31 32 33 34 35